Marcel Speet

+33 (0)7 60 26 15 58 To inquire about artworks or prints, please contact us at info@marcel.speet.net 

disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op deze website. Door de website te bezoeken, stemt u in met deze disclaimer. Daarnaast is op de website een privacy statement van toepassing. Marcel Speet adviseert u ook hiervan vóór het gebruik van de website kennis te nemen. Deze website is bedoeld om de bezoeker daarvan kennis te laten maken met werk van Marcel Speet. Door middel van deze website wordt de bezoeker daarvan in de gelegenheid gesteld om kennis te nemen van de producten en diensten van Marcel Speet alsmede om informatie te verkrijgen met betrekking tot de portfolio van Marcel Speet en zijn activiteiten. Verantwoordelijk voor de informatie op deze website is Marcel Speet. De copyrights voor de door de kunstenaar fotograaf zelf gemaakte foto's, fotobestanden, videobewerkingen en projecten blijft alleen bij copyright © Marcel Speet. Ondanks zorgvuldige controle op de inhoud neemt de auteur geen verantwoording of aansprakelijkheid voor de inhoud van externe links. Voor de inhoud van gelinkte websites zijn de betreffende eigenaars verantwoordelijk.

Vermenigvuldiging of gebruik van inhoud op deze website is zonder nadrukkelijke toestemming van de auteur niet toegestaan. Neem daarvoor contact op.

The following is applicable to this website. By visiting the website, you agree to this disclaimer. In addition to the website a privacy statement applies. Marcel Speet also advises you to read before using the website.  This website is intended to provide the visitor thereof to be acquainted with work of Marcel Speet. Through this website the visitor thereof has the opportunity to take note of the products and services of Marcel Speet as well as to obtain information regarding the portfolio of Marcel Speet and his activities. Marcel Speet is responsible for the information on this website. For the photos, photo files, video editing and projects made by the artist the copyrights remain only with copyright © Marcel Speet. Despite careful control of the content the author takes no accountability or liability for the content of external links. 

For the content of linked websites their respective owners are responsible for. Reproduction or use of content on this website is not permitted without express permission of the author. Please contact us.